Tổng hợp Theme | Plugin WordPress

Tổng hợp các Theme và Plugin WordPress phổ biến hiện nay, được thu thập và tổng hợp từ các nguồn chính gốc, uy tín. Theme & Plugin nguyên bản sạch đẹp, được update liên tục, không có mã độc hay bất kỳ mã code bất thường nào.

Các theme nổi tiếng như : Flatsome, Newspaper, Porto, Avada, JNews, WoodMart và nhiều theme khác.

Các plugin nổi tiếng như: Active Flatsome, Elementor, All In One Migration, Rank Math Pro, Yoast Seo Premium, Advanced Custom Fields Pro, Fixed TOC, Mega Menu Pro, Membership Pro, Polylang Pro, Contact Us All In One Button, Duplicator Pro, WOOF – Woocommerce Product Filter…

Các plugin add-on Woocommerce của team YITH như Member Ship, Ajax Product Filter, Compare Premium, Custom Thankyou Page, Woocommerce Recently Viewed, Dynamic Pricing and Discount Premium…

Trang tổng hợp dễ dàng tìm kiếm và nhanh chóng, chỉ cần gõ từ khóa sẽ ra ngay kết quả. Link download tốc độ cao.

Hãy like và comment nếu thấy bài viết hữu ích và ủng hộ tác giả.

Nếu có điều kiện hãy cứ nên mua Plugin và Theme chính chủ từ nhà phát hành, vì đó là nguồn đảm bảo 100% an toàn và được hỗ trợ, update chính hãng. Không có ai đảm bảo “sạch sẽ 100%” bằng nhà sản xuất chính chủ phát hành.

Mọi nguồn download khác đều ít nhiều có rủi ro tiềm ẩn, các bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Plugin WordPress

Tên Phiên bản
Elementor PRO 3.17.1
Max Mega Menu PRO 2.2.8
WooCommerce Product Variations Swatches Premium 1.1.1
Variation Swatches for WooCommerce PRO 2.0.27
Elementor Pro 3.16.2
Indeed Ultimate Affiliate Pro 8.3
Affiliate Egg 10.8.1
Yoast SEO Premium 21.2
WP Schema PRO 2.7.10
Rank Math SEO PRO 3.0.48
Advanced Custom Fields PRO 6.2.1.1
Faview - Virtual Reviews for WooCommerce Premium 1.0.5
User Registration PRO 3.2.5
WP Forms PRO 1.8.3.2
WP Forms Form Templates Pack 1.2.2
WP Forms Form Pages 1.5.1
Pretty Links Pro 3.5.2
Elementor Pro 3.15.1
Updraft Plus 2.23.9.26
Advanced Custom Fields PRO 6.2.0
Elementor PRO 3.15.0
Yoast SEO Premium 20.13
Permalink Manager PRO 2.4.1.2
Affiliate Egg PRO 10.8.0
Polylang PRO 3.4.4
Ithemes Security Pro 7.3.5
WPC Frequently Bought Together for WooCommerce (Premium) 4.4.6
WooCommerce Photo Reviews Premium 1.3.10
Search & Filter Pro 2.5.14
WooCommerce Rental & Booking System 14.0.3
WooCommerce Bookings Availability 1.1.25
Booknetic 3.5.0
Bookly Chain Appointments 2.2
Booked 2.3.5
WP Forms PRO 1.7.8
WP Schema Pro 2.7.6
iThemes Security Pro 7.3.1
Rank Math SEO PRO 3.0.35
Yoast SEO Premium 20.7
Variation Swatches for WooCommerce Pro 2.0.19
Permalink Manager Pro 2.3.1.1
Wordfence Security 7.9.2
WP Content Crawler 1.13.0
WooCommerce Food 3.1.7
WP Rocket 3.13.2
Rank Math Seo PRO 3.0.35
Duplicator Pro 4.5.11
Elementor PRO 3.12.3
Dynamic Content for Elementor 2.9.3
WooCommerce Color or Image Variation Swatches 3.7.3
Products Filter Professional for WooCommerce 3.3.2
ACF - Advanced Custom Fields PRO 6.1.6
WP Google Translate 1.0.7
TranslatePress - Multilingual 2.5.0
TranslatePress - Business 1.2.4
Duplicator Pro 4.5.10
Polylang Pro 3.3.2
SearchWP Live Ajax Search 1.7.4
NotificationX Pro 2.7.2
Ajax Search Pro 4.26.2
WooCommerce Brands 1.6.44
PWF - WooCommerce Products Filter 1.9.1
WP Smush Pro 3.12.6
WP Rocket 3.12.6.1
Media Cleaner PRO 6.6.1
Smart Slider 3 Pro 3.5.1.14
Perfect Brands for WooCommerce 1.8.4
Woo Discount Rules PRO 2.5.1
Max Mega Menu PRO 2.2.7
WooCommerce Order Status Manager 1.14.0
User Role Editor Pro 4.63.4
WooCommerce Product Add-ons 6.1.1
WooCommerce Shipment Tracking 2.1.0
WP All Import Pro 4.7.9-beta-2.4
Elementor PRO 3.11.7
Ajax Search Pro 4.25.1
Elementor PRO 3.11.1
Affiliate Egg PRO 10.3.5
Paid Memberships Pro - Post Affiliate Pro Integration Add On 2.1.1
Bulk Edit Products, Prices & Attributes for Woocommerce 1.2.0
PW WooCommerce Bulk Edit Pro 2.341
Indeed Ultimate Affiliate Pro 7.8
Slider Revolution 6.6.10
ACF - Advanced Custom Fields PRO 6.0.7
Advanced Order Export For WooCommerce PRO 3.3.3
Elementor PRO 3.9.2
ACF - Advanced Custom Fields PRO 6.0.5
WP Content Crawler 1.11.0
Rank Math Seo PRO 3.0.24
Wordpress Seo Premium - Yoast SEO 19.5
ACF - Advanced Custom Fields PRO 6.0.4
Fancy Product Designer 4.7.9
WP Multi Store Locator Pro 4.4
WooCommerce Custom Fields 2.3.4
WooCommerce Multi Currency Premium 2.2.0
YITH Booking and Appointment for WooCommerce Premium 2.1.22
WOOF - Woocommerce Products Filter 2.2.9.2
Free Downloads WooCommerce Pro 3.5.1
WP All Import Pro 4.7.7
Woo Import Export 5.9.22
Contact Form 7 Google Sheet Addon 1.1.6
WPSyncSheets For Contact Form 7 Google Sheet 3.4
Elementor PRO 3.7.7
Contact Us All In One Button 2.2.6
WP Content Crawler 1.11.0
User Role Editor Pro 4.63.1
Fixed TOC 3.1.26
All In One WP Migration Multisite Extension 4.22
All In One WP Migration Google Drive Extension 2.73
All In One WP Migration 7.62
ACF - Advanced Custom Fields PRO 6.0.0
Woocommerce Sale Flash PRO 1.2.22
ACF - Advanced Custom Fields PRO 5.12.3
ACF - Advanced Custom Fields PRO 5.12.2
WOO Product Table PRO 7.0.7
Wordpress Seo Premium - Yoast SEO 18.8
Wordpress Seo Premium - Yoast SEO 18.7
WP Mail SMTP PRO 3.4.0
Wordpress Any Contact Us 2.1.1
Group by For Woocommerce 1.1.20
Pixel Your Site Super Pack 3.0.6
Pixel Your Site PRO 9.1.1
Rank Math SEO PRO 3.0.14
Woo Discount Rules PRO 2.4.1
YITH WooCommerce Featured Audio and Video Content Premium 1.3.12
All In One WP Migration Unlimited Extension 2.45
WP Forms Zapier 1.0.5
WP Forms User Registration 1.3.3
WP Forms Surveys And Polls 1.6.4
WP Forms Stripe 2.0.2
WP Forms Signatures 1.1.4
WP Forms Post Submissions 1.3.2
WP Forms Paypal Standard 1.3.4
WP Forms Offline Forms 1.0.0
WP Forms Mailchimp 1.2.0
WP Forms Getresponse 1.4.0
WP Forms Geolocation 2.0.0
WP Forms Form Pages 1.2.0
WP Forms Form Abandonment 1.5.0
WP Forms Conversational Forms 1.3.0
WP Forms 1.7.4.2
YITH Woocommerce Zoom Magnifier Premium 1.5.12
iThemes Security PRO 7.1.2
Rank Math Seo PRO 3.0.13
Woocommerce Product Reviews PRO 1.17.4
Woocommerce Product Builder Custom PC Builder 2.1.5
WOOF - Woocommerce Products Filter 2.2.5.1
Product Video For Woocommerce 1.4.5
Woocommerce Product Builder 2.0.5
Permalink Manager PRO 2.2.18
WP Hide Security Enhancer PRO 3.5.2
Wordpress Seo Premium - Yoast SEO 18.5
Digital Zoom Studio Video Gallery 11.721
MetaMax Marketing 1.0.7
Octolooks Scrapes 2.0.1
Rank Math Seo PRO 3.0.11
Use Your Drive 1.17.6
Woocommerce Brands 1.6.29
Duplicator PRO 4.5.1
Wordpress Seo Premium - Yoast SEO 18.4
Elementor Pro Template
Popup Elementor Pro Template
WP Review PRO 3.4.11
Fixed TOC 3.1.25
WP Dark Mode Ultimate 1.1.1
YITH WooCommerce Deposits and Down Payments Premium 1.3.13
FS Poster WordPress Auto Poster Scheduler 5.2.6
YITH WooCommerce Points and Rewards Premium 2.1.2
Max Mega Menu PRO 2.2.4
Ultimate Membership PRO 10.6
Slider Revolution 6.5.20
Contact Us All In One Button 2.2.4
WP All Export PRO 1.7.5
Active Flatsome All Version 1.2.1
Fixed TOC 3.1.24
Polylang WC 1.6.3
Polylang PRO 3.1.4
Polylang PRO 2.8.4
Woocommerce Product Tab PRO 4.2
Fancy Product Designer 4.7.3
Fancy Product Designer 3.9.9
Elementor PRO 3.6.5
Super Product Variation Swatches 1.6
Variation Swatches for WooCommerce PRO 1.1.18
All-in-One WP Migration Unlimited Extension 2.40
All-in-One WP Migration Unlimited Extension 2.33
All-in-One WP Migration Google Drive Extension 2.58
YITH WooCommerce Membership Premium 1.11.0
YITH WooCommerce Wishlist Premium 3.0.17
YITH WooCommerce Share For Discounts Premium 1.7.2
YITH WooCommerce Role Based Prices Premium 1.2.7
YITH WooCommerce Quick View Premium 1.6.4
YITH WooCommerce Recently Viewed Products Premium 2.0.0
YITH Desktop Notifications for WooCommerce Premium 1.2.18
YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium 1.1.17
YITH Advanced Refund System for WooCommerce Premium 1.2.0
YITH Custom ThankYou Page for Woocommerce Premium 1.3.4
YITH WooCommerce Product Add-ons Premium 1.5.33
YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium 1.6.17
YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium 4.1.0
YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium 4.0.1
YITH WooCommerce Badge Management Premium 1.4.12
YITH Booking and Appointment for WooCommerce Premium 2.1.20
YITH WooCommerce Brands Add-on Premium 1.4.1
YITH WooCommerce Checkout Manager 1.4.5
YITH WooCommerce Compare Premium 2.4.4
YITH WooCommerce Bulk Product Editing Premium 1.2.33
YITH WooCommerce Cart Messages Premium 1.7.7
YITH WooCommerce Color and Label Variations Premium 1.12.0
YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium 2.0.3
YITH WooCommerce Frequently Bought Together Premium 1.8.5
YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 2.0.22
YITH WooCommerce Product Bundles Premium 1.4.4
YITH WooCommerce Product Slider Carousel Premium 1.0.43
Yith Woocommerce Questions And Answers Premium 1.3.17
WP Schema PRO 2.6.0
Rank Math Seo PRO 3.0.0
Permalink Manager PRO 2.2.9.9
Permalink Manager PRO 2.2.8.9
Mega Menu PRO 1.7
Elementor PRO 3.2.1
Checkout For Woocommerce 4.3.1
All In One Wp Migration 7.43
All In One Wp Migration 7.33
All In One Wp Migration 7.27
All In One Wp Migration 6.76
Affiliate Egg PRO 10.3.0
ACF - Advanced Custom Fields PRO 5.10.2
ACF - Advanced Custom Fields PRO 5.9.8
4.7/5 - (15 bình chọn)