[Laravel] – Tạo Helper Function

🗣 Bài viết đăng bởi Pinker vào lúc 19-05-2022 và cập nhật lúc 17-05-2023 👁 2741 lượt xem
Chia sẻ ➯
Tạo Function Helper Trong Laravel

Trong laravel.com" target="_blank" rel="noopener">Laravel, có lúc bạn muốn tạo function để code xử lý 1 tác vụ nào đó, và muốn function này chỗ nào cũng có thể gọi được nó. Helper sẽ giải quyết vấn đề này, có thể gọi helper function trong Controller, Model, View hoặc bất kỳ file nào trong cấu trúc của Laravel (mọi lúc mọi nơi). Helper giúp giảm thiểu việc viết đi viết lại cùng một đoạn mã. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày một ví dụ về cách tạo và gọi helper function trong Laravel.

Bài viết khác

Tạo file

Có thể tạo file với bất kỳ tên gì bạn muốn, ở đây tôi sẽ tạo folder mới app/Helpers và tạo file CommonHelper.php, trong folder app/Helpers có thể tạo nhiều file helpers với các nhiệm vụ khác nhau.

Folder Helpers
Folder app/Helpers

Ví dụ, trong file vừa tạo, thêm đoạn code function chuyên xử lý tác vụ thay thế số “0” bằng ký tự “+mã quốc gia” (ví dụ +84) trong số điện thoại

Function Replacephone
Function Replacephone

<?php
if(!function_exists('replacePhone')) {
  function replacePhone($phone, $countryCode = '84') {
    $phone = preg_replace('/^0?/', '+'.$countryCode, $phone);
    return $phone;
  }
}
?>

Lúc này gọi function này ra nó chưa chạy đâu, vì file CommonHelper.php chưa được add vào trong hệ thống của Laravel.

Add vào trong file composer.json

Trong bước thứ hai này, tôi sẽ thêm đường dẫn của file helpers vào trong file composer.json. Hãy đi tới thư mục gốc của dự án và mở file composer.json và cập nhật mã cung cấp bên dưới vào:

Composer.json
Composer.json

"autoload": {
  "files": [
    "app/Helpers/CommonHelper.php"
  ],
  "psr-4": {
    "App\\": "app/"
  },
  "classmap": [
    "database/seeds",
    "database/factories"
  ]
},

Khởi chạy Command for Composer Autoloading

Đến bước cuối cùng này, hãy mở terminal trong source Laravel lên và chạy dòng lệnh

composer dump-autoload

Sau khi chạy xong, đã có thể sử dụng helper function bằng cách gọi nó ra rồi.

Sử dụng Helper Function

Gọi trong Laravel Blade

<h2><?php echo replacePhone('0986209305') ?></h2>

Gọi trong Laravel Controller

public function index()
{  
  $phone = '0986209305';
  $data['phone'] = replacePhone($phone);
  return view('home', $data);
}

Kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã học cách tạo helper function trong laravel. Và cũng như cách sử dụng / gọi các hàm helper trong blade view, controller file.

4.2/5 - (5 bình chọn)

Bài viết khác

Tổng hợp Download Plugin - Theme cho WordPress : Xem ngay
Nhóm Zalo : Tham gia ngay
TAGS: COMPOSER AUTOLOAD COMPOSER LARAVEL FUNCTION HELPER HELPER LARAVEL LẬP TRÌNH LARAVEL LARAVEL TẠO FUNCTION HELPER

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

9 trừ ba bằng mấy (trả lời bằng chữ) ?

Hotline Zalo Giới thiệu
0986.209.305
Zalo
Giới thiệu