Thêm số lượt xem bài viết trong WordPress

🗣 Bài viết đăng bởi Pinker vào lúc 12-07-2022 và cập nhật lúc 28-11-2022 👁 2708 lượt xem
Chia sẻ ➯
Thêm Số Lượt Xem Bài Viết Trong Wordpress

Bài viết khác

Giới thiệu

Bạn rất muốn biết có bao nhiêu người / lượt đã xem bài viết của bạn, bạn muốn hiển thị ra để những người đến sau thấy được sự hấp dẫn của bài viết nếu được view cao. Thêm số lượt xem trong WordPress là nhu cầu chính đáng của nhiều chủ website hiện nay, có theme sẽ có sẵn phần này, có theme thì không. Trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách hiển thị lượt xem (cụ thể là theme Flatsome) ở website này của tôi. Ví dụ ở bài Thêm comment Facebook các bạn thấy trông nó sẽ như thế này.

Lượt Xem
Lượt Xem

Hướng dẫn

Tôi sẽ hướng dẫn cách để hiển thị nguyên đoạn thông tin như website tôi đang dùng.

Tạo đoạn code trong functions.php

Đầu tiên hãy copy nguyên đoạn code này và cho vào functions.php của child-theme

function gt_get_post_view() {
  $count = get_post_meta( get_the_ID(), 'post_views_count', true );
	return "🗣 <span class='meta_info_post'>Bài viết đăng bởi <a class='highlight_info' href='".get_author_posts_url(get_the_author_meta('ID'))."' >".get_the_author_meta('display_name')."</a> vào lúc <span class='highlight_info'>" . get_post_time( 'd-m-Y' ) . "</span> và cập nhật lúc <span class='highlight_info'>".get_post_modified_time( 'd-m-Y' )."</span> 👁 <span class='highlight_info'>$count lượt xem</span></span>";
}
function gt_set_post_view() {
  $key = 'post_views_count';
  $post_id = get_the_ID();
  $count = (int) get_post_meta( $post_id, $key, true );
  $count++;
  update_post_meta( $post_id, $key, $count );
}
function gt_posts_column_views( $columns ) {
  $columns['post_views'] = 'Views';
  return $columns;
}
function gt_posts_custom_column_views( $column ) {
  if ( $column === 'post_views') {
    echo gt_get_post_view();
  }
}
add_filter( 'manage_posts_columns', 'gt_posts_column_views' );
add_action( 'manage_posts_custom_column', 'gt_posts_custom_column_views' );

Quá nhanh quá nguy hiểm, từ từ chưa xong đâu nhưng cũng được 80% rồi đó. Đoạn code trên mới chỉ thiết lập các trường thông tin và html hiển thị, bây giờ sẽ phải cần gắn nó vào chỗ để nó biết bài nào mà tăng view, rồi hiển thị ra ở chỗ nào.

Copy template sang Child Theme

Để tránh động vào theme gốc thì chúng ta sẽ copy folder flatsome/template-parts vào child-theme để chỉnh sửa cho tiện và sau này update không bị mất. Thực ra chỉ cần dùng 2 file trong template-parts thôi nhưng cứ copy cả sang đi cho nhanh, đỡ phải nhặt từng cái vì khá nhiều lớp folder.

Đặt hàm tăng view vào trong single.php

Sau khi copy xong template-parts sang child-theme thì bạn hãy mở file child-theme/template-parts/posts/single.php và thêm function gt_set_post_view() đã khai báo trong file functions.php ở trên vào trong vòng lặp while như hình bên dưới (dòng số 6). Đặt đoạn code này vào đây có nhiệm vụ nhận biết đây là bài nào và sẽ tăng giá trị view cho bài đó.

Thêm Gt Set Post View()
Thêm gt_set_post_view()

Hiển thị view ra bên ngoài

Thế là đã đi xong được 95% rồi, để hiện thị được lượt xem trong WordPress, thì giờ chỉ cần hiển thị view ra ngoài bài viết là được. Bây giờ hãy mở file child-theme/template-parts/posts/partials/entry-title.php ra và gắn function gt_get_post_view() vào (ở dòng số 12) như hình bên dưới.

Thêm gt_get_post_view()
Thêm gt_get_post_view()

Bây giờ hãy vào bài viết của bạn và xem thành quả, đã hiển thị lượt view rồi đó, và sẽ tăng view mỗi khi F5 bài viết. Chúc thành công

4.7/5 - (12 bình chọn)

Bài viết khác

Tổng hợp Download Plugin - Theme cho WordPress : Xem ngay
Nhóm Zalo : Tham gia ngay
TAGS: CÁCH THÊM LƯỢT VIEW WORDPRESS CÁCH THÊM LƯỢT XEM CÁCH THÊM LƯỢT XEM TRONG WORDPRESS HƯỚNG DẪN THÊM LƯỢT XEM BÀI VIẾT WORDPRESS LƯỢT VIEW SẢN PHẨM WORDPRESS LƯỢT VIEW WORDPRESS THÊM LƯỢT VIEW WORDPRESS THÊM LƯỢT XEM SẢN PHẨM VIEW WORDPRESS

3 thoughts on “Thêm số lượt xem bài viết trong WordPress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thủ đô của VN là gì?

Hotline Zalo Giới thiệu
0986.209.305
Zalo
Giới thiệu